Google Plus
Rozumiem Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Licytacje: Mieszkanie o pow. 66,30 mkw, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc


« Powrót do listy licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  09-03-2018 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 219, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju oraz ganku o łącznej powierzchni 66,30 mkw, położony na parterze budynku wraz z udziałem 591/2016 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu, należącej  do dłużnika: Józef Knihnicki, położonej: 56-210 Wąsosz, ul. 1 -go Maja 9/2, dla której  Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LE1G/00078842/2   [NKW: LE1G/00078842/2]

Suma oszacowania wynosi 113 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
75 333,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 05-03-2018 r. o godz. 11:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie przy ul. Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga:
W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego z małżonka. Licytacja może być odowłana na skutek czynności prawnych stron.« Powrót do listy licytacji