Google Plus
Rozumiem

Polityka cookies

Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Licytacje: I licytacja nieruchomości


« Powrót do listy licytacji

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LE1G/00075857/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  10-11-2021r. o godz.14:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 210,     odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości  stanowiącej nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem 131, zlokalizowana w obrębie wsi Piskorze, w gminie Jemielno. Nieruchomość gruntowa rolna uprawiana, zlokalizowana poza strefą zainwestowania wiejskiego, z dojazdem drogą asfaltową, następnie gruntową, w terenie nie zabudowanym i nie uzbrojonym, uprawianym rolniczo.  
należącej  do dłużnika: Marek Buczak położonej: 56-209 Jemielno, Piskorze,
     dla której  Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Cywilny
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LE1G/00075857/9   [NKW: LE1G/00075857/9]
Suma oszacowania wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    64 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii Komornika albo na rachunek bankowy Kancelarii:
BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 12:00 do 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Uwaga:
W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego z małżonka. Licytacja może być odowłana na skutek czynności prawnych stron.

Nabywca obowiązany jest do złożenia tych dokumentów do akt sprawy w poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby odpisach.


« Powrót do listy licytacji