Google Plus
Rozumiem Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Licytacje: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym, w zabudowie wolnostojącej


« Powrót do listy licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-01-2018 r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwurodzinnym w zabudowie wolnostojącej, jednokondygnacyjnym, z mieszkalnym poddaszem, nie podpiwniczony z wbudowanym garażem jednostanowiskowym o powierzchni użytkowej 200,00 mkw, obejmującej działkę nr 144/2 o powierzchni 1877 mkw, należącej  do dłużnika: Krystyna Zakowana, Stanisław Zakowany, położonej: 67-200 Głogów, ul. Sławska 46 i 46a, Serby, dla której  Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW LE1G/00068047/6   [NKW: LE1G/00068047/6]

Suma oszacowania wynosi 373 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 29-01-2018 r. o godz. 10:00 wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Głogowie przy ul. Kutrzeby 2 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Uwaga:
W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomoc


« Powrót do listy licytacji