Komornik Głogów

Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest przez Komornika Sądowego w oparciu o złożony tytuł wykonawczy oraz wniosek egzekucyjny, w którym jest może być określony sposób prowadzenia egzekucji. Co to oznacza? Wierzyciel w sposób niebudzący wątpliwości powinien wskazać do jakich składników majątku dłużnika powinna być skierowana egzekucja, aby jego roszczenie zostało zaspokojone. Wybrane składniki majątku mogą zostać wskazane, jak np. wynagrodzenie za pracę.

Jaka kwota jest wolna od zajęcia?

Zajęcie wynagrodzenia za pracę zostało w sposób szczegółowy uregulowane w przepisach art. 87 oraz art. 871 kodeksu pracy. Wyszczególnić należy tutaj zajęcie alimentacyjne oraz niealimentacyjne. Otóż w pierwszym przypadku zakład pracy powinien przekazać na poczet spłaty zadłużenia 3/5 należnego wynagrodzenia i nie mają tutaj zastosowania przepisy o pozostawieniu kwoty wolnej od potrąceń. W pozostałych przypadkach dłużnik zostanie obciążony kwotą do ½ wysokości wynagrodzenia, przy czym kwota określana mianem minimalnego wynagrodzenia krajowego brutto jest wolna od zajęć, na dzień sporządzenia dzisiejszego artykułu kwota ta wynosi 3010 zł brutto.

W jaki sposób zawiadamiany jest pracodawca?

Zakład pracy dłużnika zawiadamiany jest pisemnie o dokonanym zajęciu, wraz z wyszczególnieniem stanu zadłużenia na dzień sporządzenia pisma. Samo zajęcie skuteczne jest wraz z jego doręczeniem, zaś co zasługuje na szczególną uwagę, to fakt, iż jeśli zakład pracy na dzień otrzymania zajęcia posiada sporządzoną listę płac lub zasiłków, to nie stanowi to przesłanki do zaniechania realizacji zajęcia.

Jak uniknąć egzekucji z wynagrodzenia?

W przypadku wszczęcia egzekucji dłużnik może złożyć do Komornika, albo do wierzyciela wniosek o spłatę zadłużenia w ratach, określając termin oraz wysokość przekazywanej kwoty, w zamian za odstąpienie od zawiadamiania pracodawcy o posiadanym zadłużeniu. Wyżej wymieniony wniosek powinien być złożony niezwłocznie po tym, jak otrzymujemy informację o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. W przypadku, kiedy nie zdążymy złożyć w/w wniosku, można ubiegać się o uchylenie dokonanego zajęcia, co może wiązać się z uzyskaniem zgody wierzyciela.

 

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2024 | Komornikglogow.pl