Google Plus
Rozumiem

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) chcemy poinformować, że czynności ofertowania, transakcje handlowe realizowane w naszej firmie z Państwem wiążą się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU ELKA: ul. Kosowa 3A, Wilkanowo, 66-008 Świdnica, NIP 929-101-93-67
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@elka.zgora.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności ofertowania i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
- Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
- Pracownicy firmy PHU ELKA uczestniczący w realizacji umowy
Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Pani/Pana danych, których przetworzenie będzie konieczne w celu właściwego dokonania czynności ofertowych lub transakcji handlowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przedstawienia oferty lub zawarcia umowy

Polityka cookies

Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Jakub Mikucki - W trosce o Twoje prawa

Komornik Sądowy Jakub Mikucki

Znajdują się Państwo na stronie kancelarii działającej przy Sądzie Rejonowym w Głogowie.

Komornik sądowy Jakub Mikucki działa w rewirze odpowiednim dla Sądu Rejonowego w Głogowie – za wyjątkiem sytuacji, w której został wybrany przez wierzyciela. W takim wypadku funkcjonariusz może działać na obszarze apelacji dolnośląskiej, a więc de facto na terenie całego województwa dolnośląskiego oraz opolskiego.

Jednym z powodów, dla których komornik musi odmówić przyjęcia sprawy spoza rewiru, jest posiadanie przez niego zaległości przekraczających 6 miesięcy. Informujemy, że komornik Jakub Mikucki ma zaległości poniżej tego okresu, co oznacza, że może przyjmować sprawy spoza swojego rewiru.

Na stronie w zakładce „Do pobrania” dostępne są wzory wniosków egzekucyjnych, także w sprawie alimentacyjnej. W zakładce „Licytacje” znajdą Państwo aktualne obwieszczenia komornicze, wraz ze szczegółami dotyczącymi warunków przystąpienia do licytacji ruchomości i nieruchomości. Dane teleadresowe, wskazówki dojazdu do kancelarii oraz formularz kontaktowy znajdują się w zakładce „Kontakt”. Podajemy również wykorzystywane systemy informatyczne.

Nasza Kancelaria

O kancelarii

Udostępniamy informacje na temat naszego zaplecza informatycznego: wdrożonych systemów elektronicznych i uzyskanych dostępów do baz danych, na przykład należących do ZUS czy CEPIK. Nasze akta możliwe są do zdalnego wglądu poprzez program Komornik Online.

Więcej »
Zakres terytorialny

Zakres terytorialny

Tutaj sprawdzą Państwo, jakie obszary należą do rewiru komorniczego kancelarii przy Sądzie Rejonowym w Głogowie. Przypominamy tu również odpowiednie ustawy, określające, w jakich sytuacjach funkcjonariusz publiczny może działać poza swoim rewirem.

Więcej »

Kończące się licytacje

Na stronie internetowej dostępne są aktualne obwieszczenia, zapowiadające nadchodzące licytacje komornicze. Przetargi dotyczą zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Udostępniamy informacje na temat rodzaju obiektów podlegających aukcji, a także ich wartości szacunkowej oraz cenie wywoławczej. Przy każdym ogłoszeniu znajduje się również data, godzina oraz miejsce odbycia się publicznej sprzedaży.

Więcej »