Google Plus
Rozumiem

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) chcemy poinformować, że czynności ofertowania, transakcje handlowe realizowane w naszej firmie z Państwem wiążą się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU ELKA: ul. Kosowa 3A, Wilkanowo, 66-008 Świdnica, NIP 929-101-93-67
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@elka.zgora.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności ofertowania i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
- Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
- Pracownicy firmy PHU ELKA uczestniczący w realizacji umowy
Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Pani/Pana danych, których przetworzenie będzie konieczne w celu właściwego dokonania czynności ofertowych lub transakcji handlowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przedstawienia oferty lub zawarcia umowy

Polityka cookies

Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

Licytacje ruchomości


Nasza kancelaria prowadzi licytacje komornicze, które stanowią rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości dłużnika. Przedmiotem aukcji komorniczej mogą być antyki, dzieła sztuki, biżuteria, zegarki, meble, sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, a także przyczepy, samochody, itp. Nabyć tego rodzaju ruchomości może natomiast każda osoba bądź podmiot prawny, który w trakcie aukcji zaoferuje najwyższą kwotę, a następnie ją opłaci. Licytacja może trwać do momentu osiągnięcia najwyższej kwoty, jaką nabywca zobowiąże się zapłacić.

Na stronie naszej kancelarii zawsze umieszczamy obwieszczenia komornicze o planowanej licytacji. Zawierają najważniejsze informacje o przedmiocie aukcji, tj. co to za ruchomość, jaka jest wartość szacunkowa, jaka jest cena wywołania. Ponadto w obwieszczeniu znajduje się informacja na temat miejsca, w którym odbędzie się aukcja komornicza oraz dzień i godzinę, na którą jest zaplanowana. W informacjach zawsze zamieszczamy dane o tym, czy jest to pierwsza, czy któraś z kolei licytacja. Ponadto wszystkie obwieszczania na naszej stronie są aktualne.

Pragniemy poinformować, że ruchomości można obejrzeć przed aukcją,. Osoby zainteresowane zakupem zobowiązane są do wpłacenia określonej kwoty (wadium wynosi jedną dziesiątą sumy wartości licytowanej ruchomości). Bez opłacenia rękojmi w odpowiednim czasie, nie ma możliwości wzięcia udziału w przetargu. Przy zakupie określonej ruchomości, cena jest pomniejszana o wysokość wadium, zaś jeżeli nic nie zostanie kupione, rękojmia jest zwracana.