Google Plus
Rozumiem

Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) chcemy poinformować, że czynności ofertowania, transakcje handlowe realizowane w naszej firmie z Państwem wiążą się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystywania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU ELKA: ul. Kosowa 3A, Wilkanowo, 66-008 Świdnica, NIP 929-101-93-67
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@elka.zgora.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności ofertowania i realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub
- Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
- Pracownicy firmy PHU ELKA uczestniczący w realizacji umowy
Podmioty powyższe uzyskają dostęp tylko do tych Pani/Pana danych, których przetworzenie będzie konieczne w celu właściwego dokonania czynności ofertowych lub transakcji handlowych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania)
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przedstawienia oferty lub zawarcia umowy

Polityka cookies

Na komornikglogow.pl korzystamy z plików cookies w celach przystosowania serwisu do Twoich potrzeb m.in. zbierania statystyk, zapamiętywania ustawień lokalnych.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w Twojej przeglądarce oznacza, że będą one zapisywane w Twojej przeglądarce bądź innym urządzeniu obsługującym cookies..

O kancelarii


O kancelarii

O kancelarii

Witam Państwa na stronie poświęconej mojej kancelarii. Przedmiotem działalności kancelarii jest profesjonalna windykacja zmierzająca do niezwłocznego wyegzekwowania przysługujących Państwu świadczeń wynikających z tytułów wykonawczych.

Mając na celu nieustanne podnoszę poziomu świadczonych usług w ciągu ostatnich lat wraz z profesjonalnym zespołem pracowników wdrożyliśmy wiele rozwiązań informatycznych przyspieszających proces pozyskiwania informacji o majątku dłużnika oraz usprawniających kontakt z wierzycielami.

Kancelaria dysponuje:

  • elektronicznym dostępem do bazy danych ZUS
  • elektronicznym dostępem do bazy danych CEPIK
  • elektronicznym dostępem do systemu OGNIVO
  • elektronicznym dostępem do bazy danych CPD
  • elektronicznym dostępem do podsystemu ksiąg wieczystych EKW
  • elektroniczny system dostępu do bazy PESEL-NET 

Wdrożyliśmy ponadto programy automatyzujące proces dokonywania zapytań, przetwarzania danych dotyczących majątku dłużnika oraz dokonywania zajęć m. in. rachunków, wynagrodzeń, wierzytelności.
W celu przyspieszenia analizy akt postępowania oraz dla umożliwienia wierzycielom zdalnego dostępu do wirtualnych akt postępowania wdrożyliśmy pełne skanowanie poczty przychodzącej. Umożliwia to zainteresowanym stronom postępowania zdalny wgląd do akt za pomocą programu Komornik Online.

Komornik Online